nasze-cele-i-wartosci-banner

MISJA I CELE

Naszą główną misją jest produkcja wyrobów elektronicznych i medycznych o wysokim stopniu niezawodności, które niejednokrotnie odpowiadają za nasze codzienne bezpieczeństwo, a nawet życie.

Produkowane przez nas wyroby trafiają do klientów w Stanach Zjednoczonych, Europie oraz Azji, gdzie wykorzystywane są w branży motoryzacyjnej, szeroko rozumianym przemyśle oraz branży związanej z bezpieczeństwem publicznym.

Stale podnosimy nasze standardy i tworzymy dobre procedury, dzięki którym nasi klienci otrzymują produkty najwyższej jakości. W swojej działalności dbamy o bezpieczeństwo pracowników,
zapewniamy satysfakcję klienta oraz chronimy nasze środowisko.

Główne cele, które stanowią trzon naszej działalności, to:

• dążenie do poprawy ocen, jakie wystawiają nam nasi klienci,
• wypracowywanie zysku,
• wspieranie rozwoju naszych pracowników.

 
NASZE WARTOŚCI

LUDZIE

To ludzie tworzą naszą firmę. Opieramy ją na dumie z naszych dokonań oraz naszego rzemiosła, wzajemnego zaufania, uczciwości, szacunku dla indywidualnej godności, ducha współpracy, rodzinnej atmosfery i dobrego humoru. Utrwalamy tę kulturę w miarę ­naszego rozwoju. Pragniemy, aby nasi Pracownicy uczestniczyli w sukcesie firmy zarówno finansowo, jak i poprzez osobisty rozwój i samorealizację. Utrzymujemy partnerskie stosunki z naszymi dostawcami.

KLIENCI

Są istotą naszej działalności. Dostarczamy innowacyjne produkty i usługi, które ­wykraczają poza oczekiwania naszych klientów. Zwracamy uwagę na najwyższą ­jakość i trwałą wartość naszych produktów.

ZYSK

Zyski są ostateczną miarą wydajności i efektywności, są też jedynym prawdziwym źródłem długofalowego bezpieczeństwa. Zyski i zasoby finansowe dają nam wolność kształtowania naszej ­przyszłości i osiągania naszej Wizji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Nasze środowisko jest naszym domem. Dążymy do jego ochrony i  podnoszenia jego ­wartości. Największym wkładem w rozwój społeczności, w której działamy jest bycie dynamiczną, rozwijającą się firmą.