KEPS

Nasze trzy główne cele

Wyznaczyliśmy sobie trzy cele strategiczne:

 • Dąż do poprawy ocen, jakie wystawiają nam nasi klienci
 • Wypracuj zysk
 • Wspieraj rozwój pracowników

 Tworzymy sukces!

Oferujemy naszym Klientom szeroki asortyment produktów i usług, co sprawia, że obecność naszej firmy odczuwana jest na co dzień, zarówno w miejscu pracy , jak i w domu.

 • Kimball tworzy produkty, marki oraz reputację jako idealny partner, któremu zawierzyć można swój byt: jako klient, dostawca, pracownik czy jako udziałowiec.

Nasze Wartości

Realizując nasze cele kierujemy się najważniejszymi dla nas wartościami:

Klienci

 • Nasz Klient jest istotą naszej działalności.
 • Musimy dostarczać innowacyjne produkty i usługi, które przemawiają do naszych Klientów, a zarazem wykraczają poza ich oczekiwania w sferze jakości, cech produktu i jego trwałej wartości.

Ludzie

 • To ludzie tworzą naszą firmę. Kimball został stworzony na tradycji dumy ze swojego rzemiosła, wzajemnego zaufania, uczciwości, szacunku dla indywidualnej godności, ducha współpracy, rodzinnej atmosfery i dobrego humoru.
 • Pragniemy utrwalać tę kulturę w miarę naszego rozwoju.
 • Pragniemy, aby nasi Pracownicy uczestniczyli w sukcesie firmy zarówno finansowo, jak i poprzez osobisty rozwój i samorealizację.
 • Pragniemy stworzyć zróżnicowaną grupę pracowników zdolną do zachowywania i wzmacniania tych wartości.
 • Dostawcy są naszymi partnerami, są rozwinięciem naszej firmy. Muszą więc podzielać nasze zaangażowanie w sprawę jakości, która wykracza poza oczekiwania naszych Klientów.

Wspólnota obywatelska

 • Nasze środowisko jest naszym domem.
 • Będziemy liderem nie tylko w jego ochronie, lecz także w podnoszeniu jego wartości.
 • Wierzymy, że naszym największym wkładem w rozwój społeczności, w której działamy oraz w poprawę warunków jej życia, jest bycie dynamiczną, rozwijającą się firmą.
 • angażowanie w sprawę jakości, która wykracza poza oczekiwania naszych Klientów.

Zysk

 • Zyski są ostateczną miarą wydajności i efektywności, z jaką służymy naszym Klientom; są też jedynym prawdziwym źródłem długofalowego bezpieczeństwa.
 • Zyski i zasoby finansowe dają nam wolność kształtowania naszej przyszłości i osiągania naszej Wizji.