A World of Total Rewards (th)

ประเทศไทย (Thailand)

ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

คุณจะมีวันหยุดเพื่อที่จะสามารถใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อน ๆ หรือเพื่อพักฟื้นจากการเจ็บป่วย หรือเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัวได้ หลักการจ่ายค่าแรงในวันหยุดของเรานั้นมีความยืดหยุ่นมาก คุณจึงสามารถใช้ประโยชน์จากหลักการนี้ได้ตามความจำเป็นของคุณ ที่จริงแล้ว ความยืดหยุ่นนี้เองเป็นทางที่ดีที่สุดที่คุณจะสามารถมีความสมดุลที่ต้องการได้ การลาโดยไม่ได้รับเงินเดือนก็เป็นอีกทางหนึ่งที่คุณจะสามารถมีได้หากว่าคุณต้องการวันลาเพิ่มเติม

คิมบอลล์ยังมีผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อน ๆ ของพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากบริษัทอื่น ๆ คิมบอลล์ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นครอบครัว และเราได้จัดให้มีผลประโยชน์พิเศษอื่น ๆ แก่คุณ และแก่ครอบครัวของคุณด้วย รายละเอียดของผลประโยชน์อื่น ๆ เหล่านี้แตกต่างไปตามแต่ละประเทศและธรรมเนียมปฎิบัติท้องถิ่น แต่โดยรวมแล้วผลประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี้อาจได้แก่ ปิกนิกครอบครัวพนักงาน การให้ของขวัญเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานซึ่งทั้งครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วย และงานวันเกิดประจำปี หรือวันพิเศษต่าง ๆ

ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน 

 • กิจกรรมพนักงานและครอบครัว/ผลประโยชน์อื่น ๆ /การประกาศเกียรติคุณ
  • วันกีฬาและงานเลี้ยงปีใหม่
  • กิจกรรมเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
  • รางวัล Kaizen
  • การฉลองวันเกิด
  • กิจกรรมในวันปีใหม่ไทย
  • กิจกรรมวันพ่อ/วันแม่
  • การประกาศเกียรติคุณพนักงาน
 • การมีส่วนร่วมกับสังคม
  • กิจกรรมอาสาสมัคร/การกุศล
  • การมีส่วนร่วม/การเข้าเยี่ยมชมสถานที่/ทัวร์มหาวิทยาลัย

การเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคล 

โอกาสด้านการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลของคุณนั้นมีตั้งแต่ การฝึกอบรม งานพิเศษ โครงการที่พนักงานมีส่วนร่วม เช่น การผลิตแบบลีนและซิกส์ซิกมา และความก้าวหน้าในอาชีพ เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินผลงานแบบเก่า การประเมินผลงานของเราเน้นหนักไปที่การฝึกอบรมและมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จและจุดแข็งของคุณ เพื่อทำให้ความคาดหวังและความท้าทายของคุณชัดเจนขึ้นมา และเรายังมีฟอรั่มเพื่อพูดคุยถึงแรงบันดาลใจทั้งทางส่วนตัวและทางอาชีพของคุณ ทั้งหมดนี้เพื่อผลในการพัฒนาส่วนบุคคลเป็นพิเศษเพื่อคุณโดยเฉพาะ

ผลประโยชน์อื่น ๆ 

ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่บริษัทเรามีให้กับพนักงานนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ และจะได้รับการประเมินใหม่ในทุก ๆ ปีเพื่อให้แน่ใจผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับพนักงานนั้นเหมาะสมและน่าสนใจสำหรับพนักงานอยู่ ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่มีให้กับพนักงานนั้นมีหลากหลายทางเลือกที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ และนอกจากนี้ ในฐานะนายจ้างของคุณ เราได้จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นการสนับสนุนบริการทางสังคมต่าง ๆ ที่คุณจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามความจำเป็น

ผลประโยชน์อื่น ๆ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/เกษียณอายุ
 • การตรวจร่างกายประจำปี
 • ของขวัญรับขวัญในการคลอดบุตร
 • ประกันภัย
  • ประกันสุขภาพ
  • ทุพพลภาพแบบถาวร
  • ประกันชีวิต
  • ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ
  • ทันตกรรม
 • กองทุนเงินทดแทนสำหรับคนทำงาน
 • กองทุนประกันสังคม
  • โครงการบำเหน็จบำนาญ
  • ผลประโยชน์สำหรับการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่ไม่เกี่ยวกับงาน
  • พิการ
  • การคลอดบุตร
  • ความตาย
  • สวัสดิการเด็ก
  • ผู้สูงอายุและการว่างงาน

ค่าตอบแทนเงินสด 

ที่คิมบอลล์ เรามีค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้มากกว่าเงินเดือนตามฐานเงินเดือนหรือค่าใช้จ่ายตามอัตราพื้นฐาน เราเชื่อมั่นในหลักความเชื่อพื้นฐานเรื่องการให้ค่าแรงเพื่อจูงใจพนักงานในทุกระดับ วิธีการคิดฐานเงินเดือนและค่าแรงเพื่อจูงใจของเราคือโอกาสสำหรับคุณที่จะได้รับค่าแรงที่สูงกว่าการจ่ายค่าแรงทั่วไปในตลาดแรงงาน การจ่ายค่าแรงในวันหยุดยังเป็นค่าตอบแทนเงินสดอีกรูปแบบหนึ่งที่สำคัญ

ค่าตอบแทนเงินสด

 • ฐานเงินเดือน
 • เงินเดือนเดือนที่ 13 (โบนัส)
 • การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจ
 • การจ่ายค่าแรงในวันหยุด
  • วันหยุดตามเทศกาล
  • วันลาพักร้อน
  • การจ่ายค่าแรงในวันลา, ลาคลอดบุตร, ลาเกณฑ์ทหาร, ลาเพื่อทำหมัน, ลาส่วนตัว, ลาบวช, ลาแต่งงาน, ลาเพื่อไปงานศพ
 • การเข้าร่วมประชุมที่สมบูรณ์
 • ค่าเข้ากะกลางคืน
 • ค่าอาหารในเวลางานล่วงเวลา
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าประกันผลงาน