spoleczna-banner

Bierzemy odpowiedzialność za swój wpływ na społeczeństwo, a także środowisko, w którym żyjemy. Dążąc do długotrwałego I zrównoważonego rozwoju, działamy zgodnie z zasadami biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR).


spoleczna-jestesmy

   
Entuzjazm, dynamika i potrzeba działalności wolontariackiej naszych pracowników przyczyniły się do powstania Komitetu Odpowiedzialnych Społecznie. Jego celem jest integracja pracowników, współpraca ze społecznością lokalną, działalność na rzecz ochrony środowiska oraz propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia.

Nasi pracownicy regularnie inicjują, a także biorą udział w akcjach charytatywnych oraz innych wydarzeniach społecznych, takich jak honorowe krwiodawstwo, zawody sportowe czy zbiórki dla wychowanków domów dziecka.


spoleczna-collage